Om programmet

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

Karen Therese HaugstvedtProgrammet er utviklet ved Akershus universitetssykehus HF, på Senter for helsefremmende arbeid. Det bygger på mange års erfaring og forskning ved Senteret. Prosjekt-leder Karen Therese Sulheim Haugstvedt har lang praksis som spesialist i barnefysioterapi og doktorgrad om helsefremmende arbeid. Hun har samarbeidet med Handikappede barns foreldreforening (HBF), og gode fagpersoner.

Gruppeprogrammet består av 4 samlinger, hver på 5 timer, med 3-4 uker mellom samlingene. Vi bruker ca 45 min, på hver oppgave og vi reflekterer mye etterpå, noe du ser av spørsmålene etter oppgavene.

Det ”å oppdage” krever tid til konsentrasjon, innlevelse og ettertanke – og det å oppleve de nye erfaringene som ligger i å prøve å gjøre noe nytt. Oppgaver, men også tid mellom samlingene har vært viktige!

 

Forandringer til et bedre liv
Forandringer er krevende, men samtidig en naturlig konsekvens når du oppdager noe nytt.

Når du oppdager mer av hva som er viktig for deg og hva som gir deg energi kan du bli bedre kjent med deg selv og dine ressurser. Her er vi forskjellige, og det er du som kan finne ut hvordan du vil leve livet ditt. Det som er flott er at vi mennesker kan tåle store utfordringer og samtidig leve verdige og rike liv.

 

Takk til …
 Foreldrene som deltar i filmene.

Alle foreldrene som har gjennomgått gruppeprogrammet og dermed gitt verdifulle bidrag til videre utvikling og forskning.

Arbeidsgruppen for det opprinnelige programmet: Ingrid Bjørnstad, Hanne Fjerdingby Olsen og Ingunn Tveit Nafstad.

Gruppelederne: Knut Andersen, Anne Kari Årfoss, Erik Skjeggestad, Lisa Torgersen og Kristin Wik.

Ansvarlig for digital versjon: Boas Krøgh Nielsen.

Extrastiftelsen som har gitt midler til prosjektene.

 

logo-norsk-hph_300