Foreldre om det å være forelder

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

Spill av denne filmen for å høre hva noen foreldre har oppdaget om det å tenke gjennom sin egen situasjon.

 

La du merke til noe som også du har opplevd?
Kom du på noe du har erfart som viktig og som ikke ble nevnt i filmen?
Skriv ned et par punkter om dette i arbeidsboken din.

Erfaring og forskning viser at det å fortelle hvordan du har opplevd det å være forelder, kan være viktig for å leve bedre med din situasjon. De ordene du velger påvirker hvordan du forstår det som har skjedd. Du har sannsynligvis fortalt historien om barnet ditt mange ganger på omtrent samme måte.

I denne oppgaven skal du fortelle historien om ditt barn, og du skal finne ut om de ordene du velger virkelig passer. Kan du fortelle det på en annen måte som bedre uttrykker det du har opplevd? Er det viktige ting du aldri har fortalt eller lagt vekt på? Vekker det like sterke følelser i dag som det gjorde før?

Du kan enten finne en person du har tillit til og fortelle hele historien, eller du kan bruke arbeidsboken og skrive den ned.