Hva styrer deg?

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

 

Se en gang til på det du skrev i sol-oppgaven og sammenlign med det som kom fram i reisen gjennom dagen og hva du ”vil”.

I sol-oppgaven fant du fram til hva som er viktig for deg. Er det det viktige som også styrer dine prioriteringer og valg?

Er det det viktige som styrer hva du gjør og hvordan du gjør det i hverdagen?

Hvem eller hva tenker du har påvirket deg før og nå?

Tenk igjennom hva du sier er viktig i forhold til hva du faktisk gjør! Det er viktig for oss mennesker at det vi sier og det vi gjør henger sammen. Vi snakker om «å være tro mot oss selv».

Skriv ned det du er kommet fram til nå.