Introduksjon

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

De første modulene har tatt opp hvordan det er å være deg, hva som er viktig for deg, samt følelser som fyller deg og hvordan du reagerer.

I denne modulen får du mulighet til å oppdage mer om hvilke ressurser du har, både gjennom dine egne egenskaper, og gjennom de ressursene som omgir deg.

Igjen vil vi oppfordre deg til å bruke tid på å finne ord og farger til hva som gjelder for nettopp deg; få fram de rette ordene og figurene.

Kjenn etter:

  • Hvilke egenskaper og kvaliteter har du?
  • Hva er dine svake og sterke sider?
  • Hva er det som har hjulpet deg gjennom det vanskelige?

Om du blir mer oppmerksom og bevisst på hva som er godt og til hjelp for deg, kan du bedre se hvordan du kan vektlegge dette i livet ditt.

Her får du en kort introduksjon til egenskaper.