Velkommen

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

Dette er et program til deg. For din egen del! Her vil du møte flere foreldre i samme situasjon som deg, som ønsker å dele sine erfaringer fra programmet gjennom korte filmer. Foreldrene vi har hatt kontakt med opplevde at det å jobbe med noen konkrete temaer og kjenne etter, ga viktige resultater. Hvis du skal få til forandring gjennom dette programmet, krever det at du er villig til å stoppe opp, ta deg tid til å gjøre noen oppgaver, kjenne etter, tenke – og så virkelig endre på noe. Husk det!

Ved å gjennomføre programmet har foreldre erfart at de utviklet et bedre grunnlag for å se muligheter, gjøre prioriteringer og ta egne valg. Dermed opplevde de at de kunne leve mer aktivt, ansvarlig og verdig – et bedre liv.
 

Arbeidsbok
Hvis du skriver ned det du oppdager, vil du bli mer bevisst. Derfor anbefaler at du skaffer en arbeidsbok uten linjer som du kan bruke til de ulike oppgavene.
Finn eller kjøp en blyant eller penn som du liker å skrive og tegne med og skaff noen fargeblyanter. Det å jobbe med form og farge aktiverer hjernen på en annen måte og kan gi deg nye innsikter.

E-læringsprogrammets oppgaver
Vi inviterer deg til å ta deg selv på alvor gjennom dette programmet. Det viktigste er de oppdagelsene du selv gjør og de valgene du gjennomfører.
Sett av en stund for deg selv uten forstyrrelser. Gi deg tid til hver oppgave der du har mulighet til å kjenne skikkelig etter og tenke godt gjennom refleksjons-spørsmålene (ca 45 min). Skriv noe (kort) om det du selv oppdager i arbeidsboken – HUSK ingenting er rett eller galt!

Ulike oppgaver
Veiledningsprogrammet har ulike typer oppgaver til de ulike temaene. Noen oppgaver passer bedre for deg, og du vil like noen bedre enn andre. Kanskje liker du å skrive – eller bruke farger – eller … Prøv likevel å gjennomføre alle på din måte.

Sammen med andre – eller alene
Du hører at foreldrene på filmene ofte under-streker verdien av gruppen; å være sammen. Du kan selv søke kontakt med andre å snakke med eller gjøre oppgavene sammen med. Likevel: viktigst er dine egne refleksjoner!

Forandringer
Bare det du kan sette ord på, kan du oppdage. Bare det du oppdager, kan du reflektere over. Bare det du er bevisst på kan du gjøre noe med.
Bare det du gjør kan skape en forskjell.

Prøv ut forandringene i hverdagen
Var det vanskeligere/ lettere enn du trodde? Hvordan reagerte du selv? Hvordan reagerte andre? Skriv noe i arbeidsboken om dette! Den viktigste oppdagelsen for mange foreldre var: JEG KAN gjøre en forskjell i mitt liv!

I denne filmen får du et inntrykk av hvilken betydning egne refleksjoner og bruk av arbeidsboken har hatt for andre foreldre. De snakker også om hva oppgavene har betydd for dem da de gjorde dem og i lang tid etter.