Foreldre snakker om følelser

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

Foreldrene i filmen har deltatt i programmet Kompetente foreldre, og her deler de sine erfaringer og oppdagelser angående egne følelser.
 

  1. Snakket foreldrene om følelser du kjenner igjen?
  2. Hvordan passer deres beskrivelse på det du kjenner?
  3. Er det viktige følelser for deg som ikke ble nevnt?

Skriv ned et par punkter om dette i arbeidsboken din.