Hva ønsker du?

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

 

For å bli enda mer bevisst på hvordan det er å være deg, så tenk deg nå fram i tid, for eksempel 1 år.

Hva ønsker du for deg og din situasjon?

Finn fram arbeidsbok og fargestifter og kjenn etter hvordan du kan sette former og farger på det du skulle ønske deg. Det kan være et konkret bilde du ser for deg, eller det kan være noen former og spesielle farger som sier noe om hva du ønsker.

Kjenn etter hvordan det er for deg å holde på med formene og fargene – hva blir du oppmerksom på?

Se på tegningen din etterpå: Hva sier den til deg? Hva ble viktig for deg? Hva ble vanskelig? Skriv litt I arbeidsboken om hva du opplevde.