Sol-oppgave

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

Her får du en gjennomgang av sol-oppgaven.
 

Nå kan du gjøre sol-oppgaven med temaet «Det som er viktig for meg som forelder er…».

Skriv ut oppgaven her, eller tegn den inn i boka di.

Hva det er som er viktig kan virke selvsagt, som for eksempel «trygghet» og «venner». Likevel kan trygghet ha forskjellig betydning for ulike mennesker. Det kan også være store forskjeller på hva som er viktig ved vennskap fra person til person.

Vær derfor nysgjerrig på det som kommer fram hos deg og vær åpen for å oppdage noe nytt.

  1. Tenk gjennom hver av solstråle-setningene du skrev ned.
  2. Er det du har skrevet virkelig viktig for deg?
  3. Sett et kryss ved de tre viktigste setningene du har skrevet.
  4. Ut fra det som er viktig, er det noe du har lyst til å gjøre annerledes i dagliglivet ditt?

Noter det i arbeidsboken din.